fbpx

Hizmet Şartları

Hizmet Şartları

1. Protan ile İlişkiniz

1.1. Protan’ın hizmetlerini kullanımınız sizin ve Protan arasındaki yazılı bir sözleşmenin hükümlerine tabidir. İşbu belge sözleşmenin nelerden oluştuğunu açıklamaktadır ve şartların bazılarını belirtmektedir.

1.2. Protan ile yazılı olarak aksine bir anlaşmaya varılmadıkça, Protan ile aranızdaki sözleşme daima en azından işbu belgede belirtilen şart ve koşulları içermektedir. İşbu şart ve koşullar aşağıda “Genel Şartlar” olarak anılmaktadır.

1.3. Genel Şartların yanı sıra Protan ile olan sözleşmeniz kullandığınız Hizmetlere ilişkin Hukuki Bildirilerin şartlarını da içerecektir. Hukuki Bildiriler aşağıda “Ek Şartlar” olarak anılmaktadır. Bir Hizmete ilişkin Ek Şartlar olması halinde, işbu Ek Şartlar o Hizmeti kullanımınız zarfında veya boyunca size okumanız için verilecektir.

1.4. Genel Şartlar ve Ek Şartlar sizin ile Protan arasında Hizmetlerin kullanımına ilişkin olarak hukuki bağlayıcılığı olan bir sözleşmeyi teşkil etmektedir. Bu belgeleri okumak için zaman ayırmanız çok önemlidir. İşbu hukuki sözleşme aşağıda toplu halde “Şartlar” olarak anılmaktadır.

1.5. Ek Şartlar ve Genel Şartlar arasında uyuşmazlık olması halinde Hizmete ilişkin Ek Şartlar önceliklidir.

2. Şartların Kabulü

2.1. Hizmetleri kullanabilmek için öncelikle Şartları kabul etmelisiniz. Şartları kabul etmezseniz Hizmetleri kullanamazsınız.

2.2. Şartları aşağıdaki şekillerde kabul edebilirsiniz:

(A) Protan tarafından herhangi bir Hizmet için kullanıcı arabiriminde seçenek verildiği takdirde Şartları kabul etme seçeneğine tıklayarak; veya

(B) Gönderilen sözleşmeyi imzalayarak veya,

(C) Hizmetleri kullanarak. Bu durumda, Protan’ın Hizmetleri kullanımınızı kullanım anından itibaren Şartların kabulü olarak varsayacağını anlamakta ve kabul etmektesiniz.

2.3. Eğer (a) Protan ile bağlayıcılığı olan bir sözleşme yapmak için gerekli hukuki yaşta değilseniz, veya (b) Türkiye Cumhuriyeti kanunları veya ikamet ettiğiniz ülke veya Hizmetleri kullandığınız ülke de dahil olmak üzere diğer ülkelerin kanunları uyarınca Hizmetleri almaktan men edilmişseniz, Hizmetleri kullanamaz ve Şartları kabul edemezsiniz.

2.4. Devam etmeden önce, Genel Şartların yerel kopyasını kendi kayıtlarınız için basmalı ve saklamalısınız.

3. Protan tarafından Hizmetlerin Verilmesi

3.1. Protan kullanıcılarına mümkün olan en iyi hizmeti verebilmek için sürekli kendini yenilemektedir. Protan’ın size verdiği Hizmetlerin şekil ve içerik itibariyle zaman zaman size önceden bildirilmeksizin değişebileceğini onaylamakta ve kabul etmektesiniz.

3.2. Sürekli yenilenme kapsamında, Protan’ın genellikle sadece kendi takdiri ile ve önceden bildiride bulunmaksızın size veya genel olarak kullanıcılara Hizmetleri (veya Hizmetlerin kapsamındaki herhangi bir özelliği) vermeyi durdurabileceğini (kesin veya geçici olarak) onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Siz de hizmetleri kullanmayı her an bırakabilirsiniz. Hizmetleri kullanmayı bıraktığınızda Protan’ı bilgilendirmek zorunluluğunuzu kabul etmektesiniz.

3.3. Eğer Protan sizin hesabınıza erişiminizi engeller ise, hizmetlere, hesap detaylarınıza veya hesabınızda yer alan herhangi bir dosya veya diğer içeriğe erişmekten alıkoyulabileceğinizi onaylamakta ve kabul etmektesiniz.

3.4. Henüz Protan tarafından hizmetler aracılığı ile gönderebileceğiniz veya alabileceğiniz iletilere veya herhangi bir hizmetin verilmesinde kullanılan saklama alanına ilişkin hiç bir üst sınır getirilmemiş olmasına rağmen, bu tip üst sınırların Protan tarafında kendi takdiri ile her an getirilebileceğini onaylamakta ve kabul etmektesiniz.

4. Sizin tarafınızdan Hizmetlerin Kullanılması

4.1. Bazı hizmetlere erişmek için kayıt işlemleri veya hizmetleri sürekli kullanımınız kapsamında kendiniz ile ilgili bazı bilgileri (kimlik veya iletişim detayları gibi) vermek zorunda kalabilirsiniz. Protan’a verdiğiniz kayıt bilgilerinin her zaman tam, doğru ve güncel olacağını kabul etmektesiniz.

4.2. Hizmetleri sadece (a) Şartlar ve (b) ilgili yargı alanlarında uygulanan kanun, yönetmelik veya genelde benimsenmiş uygulamalar veya kuralların Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türkiye Cumhuriyeti’nden veya diğer ilgili ülkelere ve ülkelerden veri ve yazılım ihracatına ilişkin tüm kanunlar da dahil olmak üzere) izin verdiği amaçlar için kullanmayı kabul etmektesiniz.

4.3. Protan ile aranızdaki ayrı bir sözleşme ile özellikle izin verilmedikçe hizmetlere Protan tarafından sunulan arayüz haricinde hiçbir şekilde erişmemeyi (veya erişmeye teşebbüs etmemeyi) kabul etmektesiniz.

4.4. Hizmetlere (veya hizmetlere bağlı olan sunucuya) müdahale edecek veya bunları bozacak herhangi bir faaliyet ile iştigal etmemeyi kabul etmektesiniz.

4.5. Protan ile aranızdaki ayrı bir sözleşme ile özellikle izin verilmedikçe, hizmetleri hiçbir amaç için çoğaltmamayı, kopyalamamayı, satmamayı, ticaretini yapmamayı ve yeniden satmamayı kabul etmektesiniz.

4.6. Şartlar kapsamındaki sorumluluklarınızın ihlalinden ve bunun doğurduğu sonuçlardan (Protan’ın maruz kalacağı kayıp ve zarar da dahil olmak üzere) münhasıran sorumlu olduğunuzu (ve ihlallere ilişkin olarak Protan’ın ne size ne de üçüncü şahıslara sorumlu olmadığını) kabul etmektesiniz.

5. Şifre ve Hesap Güvenliğiniz

5.1. Hizmetlere erişimde kullandığınız tüm hesaplarla ilişkili şifrelerinizin gizliliğinin korunmasının sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul etmekte ve anlamaktasınız.

5.2. Dolayısıyla, hesabınız altında gerçekleşen tüm hareketler için Protan’a karşı münhasıran sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz.

5.3. Şifrenizin veya hesabınızın izinsiz kullanıldığını fark ettiğiniz anda derhal Protan’a haber vereceğinizi kabul etmektesiniz.

6. Kişisel Gizlilik ve Kişisel Bilgileriniz

6.1. Verilerinizin Protan’ın gizlilik politikalarına uygun bir biçimde kullanılmasını kabul etmektesiniz.

7. Hizmetlerdeki İçerik

7.1. Hizmetlerin kapsamında veya hizmetleri kullanımınız yoluyla eriştiğiniz tüm bilgilerin (veri dosyaları, yazılı metinler, bilgisayar yazılımı, müzik, ses dosyaları ve diğer sesler, fotoğraflar, videolar veya diğer görüntüler gibi) bu gibi içeriğin kaynağı olan şahsın sorumluluğunda olduğunu anlamaktasınız. Bu tip bilgiler aşağıda “İçerik” olarak anılmaktadır.

7.2. Bilmelisiniz ki hizmetlerin bir parçası olarak size sunulan içerik, hizmetlerdeki reklamlar ve hizmetler kapsamında sponsor reklamlarındaki içerik de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, işbu içeriği Protan’a sunan sponsorlar veya reklamcılara (veya onların adına diğer şahıs veya şirketlere) ait olan fikri mülkiyet hakları ile korunuyor olabilir. Ayrı bir sözleşme ile Protan veya içeriğin sahipleri tarafından özel olarak izin verilmedikçe İçeriği (tümü veya bir kısmını) değiştiremezsiniz, kiraya veremezsiniz, kiralayamazsınız, ödünç veremezsiniz, satamazsınız, dağıtamazsınız veya işbu içerikten eser türetemezsiniz.

7.3. Protan herhangi bir hizmete ilişkin içeriği ön-elemeye tutma, inceleme, içeriğe dikkat çekme, eleme, değiştirme, geri çevirme veya herhangi bir hizmet kapsamından çıkarma haklarını saklı tutmaktadır (ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır). Bazı Hizmetler kapsamında Protan size müstehcen içeriği elemek için araçlar sunabilir. İşbu araçlara Safe Search tercih ayarları da dahildir. Ayrıca, sakıncalı bulduğunuz içeriğe erişimi sınırlandırmak için ticari yazılım ve hizmetler de mevcuttur.

7.4. Hizmetleri kullanırken kırıcı, uygunsuz veya sakıncalı olduğunu düşündüğünüz içeriğe maruz kalmanızın mümkün olduğunu anlıyorsunuz ve bu anlamda da Protan hizmetlerini kullanmanın riskini üstlenmektesiniz.

7.5. Hizmetleri kullanırken yarattığınız, ilettiğiniz veya teşhir ettiğiniz her türlü İçerikten ve bu fiillerinizin sonuçlarından (Protan’ın maruz kaldığı kayıp ve zarar da dahil olmak üzere) münhasıran sorumlu olduğunuzu (ve Protan’ın ne size ne de üçüncü şahıslara karşı sorumlu olmadığını) kabul etmektesiniz.

8. Mülkiyet Hakları

8.1. Protan’ın (veya Protan’ın lisansörlerinin) hizmetler üzerindeki tüm hukuki haklara, kanuni mülkiyete ve kazanca, hizmetler kapsamında varolan tüm fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere (işbu hakların kayıtlı olup olmadıklarına ve dünyanın neresinde varolduklarına bağlı olmaksızın), sahip olduğunu onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Ayrıca, hizmetlerin Protan tarafından gizli olarak belirlenmiş bazı bilgileri içerebileceğini ve sizin işbu bilgileri Protan’ın yazılı ön izni olmadan açıklayamayacağınızı da onaylamaktasınız.

8.2. Protan ile aksine bir anlaşmaya varmadıkça, işbu şartlardaki hiçbir hüküm size Protan’ın ticari unvanını, ticari markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını ve diğer belirleyici marka özelliklerini kullanma hakkını vermemektedir.

8.3. Protan ile yapılan ayrı yazılı bir sözleşme ile işbu marka özelliklerinden herhangi birini kullanmaya açıkça hak kazandığınız takdirde, kullanımınızın işbu sözleşmenin hükümlerine, Şartların ilgili hükümlerine ve Protan’ın marka özelliklerinin kullanımına ilişkin zaman zaman yenilenen kurallarına uygun olması gerektiğini kabul etmektesiniz.

8.4. 11. Bölüm’de belirtilen sınırlı lisans haricinde, Protan işbu şartlar uyarınca sizden (veya lisansörünüzden) hizmetler kapsamında veya aracılığı ile sunduğunuz, gönderdiğiniz, ilettiğiniz veya teşhir ettiğiniz İçerik üzerinden fikri mülkiyet hakları (kayıtlı olup olmadıklarına ve dünyanın neresinde var olduklarına bağlı kalmaksızın) da dahil olmak üzere hiçbir hak, kanuni mülkiyet, veya kazanç temin etmediğini onaylamakta ve kabul etmektedir. Protan ile yazılı olarak aksine anlaşmaya varmadıkça, işbu hakları korumaktan ve kullanmaktan sorumlu olduğunuzu ve Protan’ın bu hususta size karşı hiçbir yükümlülüğü olmadığını kabul etmektesiniz.

8.5. Hizmetlerin kapsamına ilave veya dahil edilen hiçbir mülkiyet hakkı ilanlarını (telif hakları ve markalara ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere) kaldırmayacağınızı, gizlemeyeceğinizi veya değiştirmeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

8.6. Protan tarafından yazılı olarak açıkça yetkilendirilmedikçe, Hizmetleri kullanırken diğer şirket ve organizasyonların ticari markalarını, hizmet markalarını, ticari unvanlarını ve logolarını işbu markaların, unvanların veya logoların sahipleri veya yetkili kullanıcıları hakkında herhangi bir karışıklık yaratmaya meyilli veya niyetli bir biçimde kullanmamayı kabul etmektesiniz.

9. Protan Lisansı

9.1. Protan hizmetlerinin bir parçası olarak sunduğu yazılımı (aşağıda “Yazılım” olarak anılacaktır) kullanmanız için size şahsi, dünyanın her yerinde geçerli olan, telif ücreti olmayan, devredilemeyen ve münhasır olmayan bir lisans vermektedir. İşbu lisansın tek amacı Protan tarafından sunulan hizmetleri Şartlarda öngörüldüğü şekilde kullanmanızı ve bu hizmetlerden yararlanmanızı sağlamaktır.

9.2. Kanunen açıkça izin verilmedikçe veya zorunlu kılınmadıkça veya Protan tarafından yazılı özel izin verilmedikçe yazılımı kopyalayamazsınız, değiştiremezsiniz, işbu yazılımdan yeni eserler türetemezsiniz, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme veya başka bir yöntemle Yazılımın kaynak kodunu veya işbu kodun herhangi bir bölümünü çözme teşebbüsünde bulunamazsınız (üçüncü bir şahsın da bunları gerçekleştirmesine izin veremezsiniz).

9.3. Protan size yazılı özel izin vermedikçe, yazılımı kullanım haklarınızı devredemezsiniz (veya işbu haklara ilişkin alt-lisans veremezsiniz), işbu haklar üzerinden teminat hakkı veremezsiniz veya işbu hakların herhangi bir bölümünü başka herhangi bir şekilde transfer edemezsiniz.

9.4. Google reklamlarına yönelik promosyon kuponlarının firma için uygulanması Protan’ın inisiyatifindedir. Promosyon kuponları uygulanacak hesaplar. Google Politikalarına, AdWords koşullar ve şartlar belgelerine uygun olmalıdır. Promosyon kuponları bu koşulları sağlayan müşteriler için karşılıksız olarak firmaya sunulabilir.

9.5. Ödeme tutarının %18’lik tutarı Katma Değer Vergisine münhasır Protan’a ödenir . Protan KDV tutarının maliyeye ödenmesi ile mükelleftir.

10. İçerik Lisansı

10.1. Hizmetlere veya hizmetler aracılığı ile sunduğunuz, gönderdiğiniz veya teşhir ettiğiniz içerik üzerindeki telif haklarınızı ve zaten sahip olduğunuz diğer hakları elinizde tutmaktasınız. İçeriği sunmak, göndermek veya teşhir etmek ile Protan’a hizmetlere veya hizmetler aracılığı ile sunduğunuz, gönderdiğiniz veya teşhir ettiğiniz her türlü İçeriği çoğaltmak, uyarlamak, değiştirmek, tercüme etmek, yayımlamak, halk önünde icra etmek ve teşhir etmek ve dağıtmak için daimi, geri alınamayan, dünyanın her yerinde geçerli olan, telif ücreti olmayan ve münhasır olmayan bir lisans vermektesiniz. İşbu lisansın tek amacı Protan’ın hizmetleri teşhir etmesini, dağıtmasını ve teşvik etmesini sağlamaktır ve bazı hizmetler için ilgili ek şartlarda belirtildiği şekillerde iptal edilebilir.

10.2. İşbu lisansın Protan’a işbu içeriği müşterek hizmetler için ilişkili olduğu diğer şirket, organizasyon ve şahıslara açma ve işbu İçeriği işbu hizmetlerin verilmesine ilişkin olarak kullanma hakkını verdiğini kabul etmektesiniz.

10.3. Hizmetleri kullanıcılarımıza sunmak için gerekli teknik adımları atarken, Protan’ın (a) İçeriğinizi farklı halka açık ağlar üzerinden ve faklı medyalarda iletebileceğini veya dağıtabileceğini; ve (b) İçeriğinizi bağlı ağlar, araçlar, hizmetler veya medyaların teknik gerekliliklerine uydurmak ve uyarlamak için İçeriğinizde gerekli olan değişiklikleri yapabileceğini anlamaktasınız. İşbu lisansın Protan’a bu fiiller için izin verdiğini kabul etmektesiniz.

10.4. Yukarıdaki lisansı Protan’a vermek için gereken tüm haklara, güce ve yetkiye sahip olduğunuzu teyit etmekte ve garanti etmektesiniz.

11. Yazılım Güncellemeleri

11.1. Kullandığınız yazılım Protan’dan zaman zaman otomatik olarak güncellenebilmektedir. Hizmetlerinizin bir parçası olarak işbu güncellemeleri almayı (ve Protan’ın da bunları size teslim etmesine izin vermeyi) kabul etmektesiniz.

12. Protan ile İlişkinizin Sonlandırılması

12.1. Aşağıda belirtildiği gibi siz veya Protan tarafından sonlandırılmadıkça Şartlar uygulanacaktır.

12.2. Protan ile aranızdaki hukuki sözleşmeyi (a) Protan’a sonlandırdığınızı bildirerek ve (b) Protan’ın size kapatma seçeneği verdiği hizmetlerde hesaplarınız varsa, bu hesapları kapatarak sonlandırabilirsiniz. Bildiriniz yazılı olarak Protan’ın işbu Şartların başında belirtilen adresine gönderilmelidir.

12.3. Protan aşağıdaki hallerde sizinle olan hukuki sözleşmesini sonlandırabilir:

(A) Şartların herhangi bir hükmünü ihlal ettiğiniz hallerde (veya Şartların hükümlerine uymaya niyetli olmadığınızı veya uyma imkanınızın olmadığını açıkça gösteren bir şekilde hareket ettiğiniz hallerde); veya

(B) Protan’ın kanunen zorunlu olduğu hallerde (örneğin size hizmetlerin verilmesi hukuka aykırı ise veya hukuka aykırı hale gelmiş ise); veya

(C) Protan’ın size verdiği hizmetlerdeki ortağının Protan ile olan ilişkisini sonlandırdığı veya size hizmetleri vermeyi kestiği hallerde; veya

(D) Protan’ın ikamet ettiğiniz veya hizmetleri kullandığınız ülkeye hizmetleri vermeyi kesmek üzere olduğu hallerde; veya

(E) Protan tarafından size hizmetlerin verilmesinin Protan için ticari bakımdan uygun olmadığı hallerde.

12.4. Bu bölüm Protan’ın Hizmetlerin verilmesine ilişkin 4. Bölüm’de belirtilen haklarını etkilememektedir.

12.5. İşbu Şartlar sona erdiğinde sizin ve Protan’ın yararlandığı veya maruz kaldığı (veya Şartların yürürlükte olduğu dönem boyunca tahakkuk etmiş olan) veya sınırsız bir süre devam edeceği açıkça belirtilmiş olan tüm hukuki haklar, sorumluluklar ve yükümlülükler işbu sona ermeden etkilenmeyecek ve paragraf 19.7’nin hükümleri işbu haklara, sorumluluklara ve yükümlülüklere sınırsız bir süre uygulanmaya devam edecektir.

13. Hizmetlere İlişkin Garanti Verilmemektedir

13.1. Hizmetler “olduğu gibi” verilmektedir ve Protan, Protan’ın iştirak ve bağlı kuruluşları ve lisansörleri işbu hizmetlere ilişkin hiçbir garanti vermemektedir.

13.2. Protan, Protan’ın İştirakleri ve Bağlı Kuruluşları ve lisansörleri özellikle aşağıdakileri beyan ve garanti etmemektedir:

(A) Hizmetlerin beklentilerinizi karşılayacağını,

(B) Hizmetleri kullanımınızın kesintisiz, zamanında, güvenli ve hatasız olacağını,

(C) Hizmetleri kullanımınız yoluyla elde ettiğiniz bilgilerin tam ve güvenilir olacağını,

(D) Hizmetlerin bir parçası olarak size sunulan yazılımın işlem ve işlevliği ile ilgili kusurların düzeltileceği.

13.3. Hizmetlere şartlarda açıkça belirtilenler haricinde hiçbir koşul, garanti veya şart (yeterli kalite, amaca uygunluk veya tarife uygunluk gibi zımni şartlar da dahil olmak üzere) uygulanmayacaktır.

13.4. Şartlardaki hiçbir hüküm tüketici olarak sahip olduğunuz ve değiştirmek veya feragat etmek için sözleşme yapamayacağınız haklarınızı etkilememektedir.

14. Sorumluluğun Sınırlanması

14.1. Şartlardaki hiçbir hüküm Protan’ın yürürlükteki kanun ile hukuken hariç tutulamayan veya sınırlanamayan zararlara ilişkin yükümlülüklerini ortadan kaldırmamakta ve sınırlamamaktadır.

14.2. Yukarıdaki 14.1. paragraftaki genel hükme tabi olmak suretiyle, Protan, Protan’ın İştirak ve Bağlı Kuruluşları ve lisansörleri aşağıdakilere ilişkin olarak size karşı yükümlü olmayacaklardır:

(A) maruz kaldığınız doğrudan veya dolaylı zararlar. Bu zararlara uğradığınız kazanç kaybı (doğrudan veya dolaylı olmasından bağımsız olarak), peştemaliye veya iş dünyasında itibar kaybı veya veri kaybı da dahildir.

(B) Aşağıdakiler sonucunda maruz kaldığınız kayıp ve zararlar:

(i) reklamların tam, doğru olduğuna veya varlığına olan güveniniz veya reklamcı veya sponsorlar ile aranızdaki herhangi bir ilişki veya işlem;

(ii) Protan’ın Hizmetlerde yapacağı herhangi bir değişiklik veya Hizmetlerin (veya Hizmetlerin herhangi bir özelliğinin) verilmesinde herhangi kesin veya geçici bir durdurma;

(iii) Hizmetleri kullanımınız sonucu veya aracılığı ile korunan veya iletilen verilerin silinmesi, bozulması veya saklanamaması;

(iv) Protan’a doğru hesap bilgilerini vermemeniz;

(v) Şifrenizi veya hesap detaylarınızı güvenli ve gizli tutamamanız.

14.3. Protan’ın yükümlülüklerine getirilen yukarıda paragraf 14.2’de belirtilen sınırlamalar Protan’ın bahsi geçen zararların doğma olasılığından haberdar edilmiş olması veya bu olasılığın farkında olması gerektiğinden bağımsız olarak uygulanacaktır.

15. Telif Hakları ve Ticari Marka Politikası

15.1. Uluslararası fikri mülkiyet hukukuna (Türkiye Cumhuriyeti Telif Hakları Kanunu dahil olmak üzere) uyan ihlal edildikleri iddia edilen telif haklarına ilişkin ihbarlara karşılık vermek ve birden fazla defa ihlal edenlerin hesaplarını iptal etmek Protan’ın politikasıdır.

15.2. Protan’ın reklamcılık konusunda telif haklarına ilişkin şikayetler ile ilgili belirli bir prosedürü bulunmaktadır.

16. Reklamlar

16.1. Bazı Hizmetler reklam gelirleri ile desteklenmektedir ve işbu Hizmetlerde reklam ve promosyonlara yer verilebilir. Bu reklamlar Hizmetlerde yer alan bilginin içeriğini, Hizmetler aracılığı ile sorulan soruları ve diğer bilgileri hedefleyebilir.

16.2. Protan tarafından Hizmetlerde yapılan reklamın anlayışı, tarzı ve kapsamı size belirli bir bildiri yapılmadan değiştirilebilir.

16.3. Hizmetlerin Protan tarafından sizin erişiminize ve kullanımınıza sunulmasının karşılığı olarak, Protan’ın Hizmetlere bu tip reklamlar koyabileceğini kabul etmektesiniz.

17. Diğer İçerikler

17.1. Hizmetler başka web sitelerine, içeriklere ya da kaynaklara bağlantılar verebilir. Protan’ın, Protan dışındaki şirket veya şahıslarca sunulan web siteleri ya da kaynaklar üzerinde kontrolü olmayabilir.

17.2. Protan’ın bu tip harici siteler ya da kaynakların kullanılırlıklarından sorumlu olmadığını ve bu tip web siteleri ya da kaynaklarda bulunan herhangi bir reklamı, ürünü veya diğer maddeleri onaylamadığını kabul etmektesiniz.

17.3. Bu harici sitelerin veya kaynakların varlığından ya da bu web siteleri veya kaynaklarda bulunan veya bu web siteleri ve kaynaklardan erişilebilen her türlü reklam, ürün veya diğer malzemenin bütünlüğüne, doğruluğuna ve mevcudiyetine duyacağınız güvenden dolayı maruz kalacağınız her türlü kayıp veya zarardan Protan’ın sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz.

18. Şartların Değiştirilmesi

18.1. Protan zaman zaman Genel Şartlarda ya da Ek Şartlarda değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler yapıldığında, Protan Genel Şartların yeni bir kopyasını Protan sayfalarından erişilebilir hale getirecektir ve yeni İlave Şartlar da değişikliklerden etkilenen Hizmetlerin içinde ya da onlarla birlikte sunulacaktır.

18.2. Eğer Hizmetleri Genel Şartlar veya Ek Şartların değiştiği tarihten sonra kullanırsanız, Protan sizin bu kullanımınızı yenilenen Genel Şartların veya Ek Şartların kabulü olarak değerlendireceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz.

19. Genel Hukuki Şartlar

19.1. Bazen Hizmetleri kullandığınızda (bu Hizmetlerin bir sonucu olarak ya da bu Hizmetler sayesinde), başka bir şahıs ya da şirket tarafından sunulan bir hizmeti kullanabilir veya bir yazılımı indirebilir ya da ürünleri satın alabilirsiniz. Sizin bu diğer hizmetleri, yazılımı veya ürünleri kullanımınız sizinle ilgili şahsi ya da şirket arasındaki farklı şartlara tabi olacaktır. Bu durumda, Şartlar sizin bu diğer şirket ya da şahıslarla olan hukuki ilişkinizi etkilemeyecektir.

19.2. Şartlar sizinle Protan arasındaki hukuki anlaşmanın tamamını teşkil etmektedir ve sizin Hizmetleri kullanımınızı düzenlemektedir (Protan’ın size ayrı bir yazılı sözleşme altında sunacağı hizmetler hariç olmak üzere) ve Hizmetlere ilişkin sizinle Protan arasında daha önceden varolan her türlü anlaşmanın bütünüyle yerine geçmektedir.

19.3. Protan’ın elektronik posta, normal posta ya da Hizmetlerle ilgili ilanlarla size Şartlara ilişkin değişiklikleri içeren bildiriler yollayabileceğini kabul etmektesiniz.

19.4. Protan’ın Şartlarda (ya da uygulanacak herhangi bir hukukta Protan lehine olan) yer alan herhangi bir hukuki hakkı ya da çareyi yürürlüğe koymaması ya da uygulamamasının Protan’ın haklarından resmen feragat ettiği anlamına gelmeyeceğini ve bu hakların veya çarelerin Protan için geçerli olmaya devam edeceğini kabul etmektesiniz.

19.5. Bu konuda karar vermeye yetkili olan herhangi bir mahkeme, Şartlardaki hükümlerden herhangi birinin geçersiz olduğuna karar verirse, işbu hüküm Şartlardaki diğer hükümleri etkilemeden Şartlardan çıkartılacaktır. Şartların geri kalan hükümleri yürürlükte ve icra edilebilir olmaya devam edecektir.

19.6. Protan’ın ana şirket olduğu şirketler grubu üyelerinin Şartlardan faydalanan üçüncü kişiler olduklarını kabul etmektesiniz. İşbu şirketler Şartların kendilerine çıkar sağlayan (ya da kendi lehlerine olan) her türlü hükmünü doğrudan icra etmeye ve bunlara dayanmaya yetkilidir. Bunun dışında, hiçbir şahıs ya da şirket Şartlara lehtar olmayacaktır.

19.7. Şartlar, ve bu Şartlar altında Protan ile olan ilişkiniz, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabidir. Siz ve Protan, Şartlar’dan doğacak her türlü hukuki meselenin çözümüne ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olmayı kabul etmektesiniz. Bununla birlikte, Protan’ın başka ülke mahkemelerine de ihtiyati tedbirler (ya da benzer acil hukuki çareler) için başvurabileceğini kabul etmektesiniz.

20. Teknoparklar Kanunu Kapsamında Ek Bilgiler

20.1. T.C. Maliye Bakanlığı Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Başlıklı, 28/10/2003 tarihli, KVK-1/ 2003-1 / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri – 1 sayılı yazısında bildirdiği üzere, Protan’ın yararlandığı Destek ve Muafiyetler aşağıdaki bilgi ile anlatılmıştır: (http://iztekgeb.iyte.edu.tr/pdf/kurumlar_vergisi_1nolu_sirkuler.pdf)

(A) Bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve AR- GE’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, faaliyete geçilmesinden itibaren beş yıl süre ile gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Bakanlar Kurulu, seçilen, hedef alınan, belirli teknolojik alanlar ve ürünler için on yıl kadar süreyi uzatabilir.

20.2. İstisna kapsamına giren faaliyetler:

(A) Araştırma ve Geliştirme (AR-GE): Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmalar,

(B) Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin ve hizmetlerin tümü, olarak tanımlanmıştır.

20.3. Kurumlar Vergisi Kapsamında Diğer İndirimler: (http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=9QMABYVJ5MT5BGAR&type=madde)

(1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından aşağıdaki indirim yapılır:

a) Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik (5746 sayılı kanunun 5 inci maddesiyle değişen bent) araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 100’ü oranında hesaplanacak(*) “Ar-Ge indirimi”.

21. Protan Hizmet Seçenekleri

OPSİYON 1:

Bu seçenekte ödeme kredi kartı ya da banka havalesi ile Protan’a yapılır. Bu opsiyona göre yararlanabileceğiniz hizmetler aşağıdaki gibidir:

Hesap kurulumu, gerekli tüm düzenlemelerin reklam stratejileriniz doğrultusunda Google AdWords sertifikalı uzmanlar tarafından yapılması

Ücretsiz promosyon kuponları ve ek bütçe kampanyaları

Google AdWords yönetim paneli sayesinde gerçek zamanlı değişiklik yapabilme imkanı

09:00 – 18:00 saatleri arasında ücretsiz telefon desteği

7/24 email desteği

Reklam konumunuzun ve kalite puanının yükseltilmesi için düzenli hesap optimizasyonu (Maliyetlerinizi %85’e kadar düşürebilir.)

Size özel müşteri yetkilisi ve bu yetkili ile yüz yüze görüşebilme imkanı

Google AdWords özellikleri ve stratejileri konusunda online eğitim, bilgilendirme hizmeti

Google Analytics hesabınızın açılması, kodlarınızın oluşturulması, entegrasyonu ve raporlanması

Google Rehber/Maps/Earth hesabınızın oluşturulması ve entegrasyonu

Google Görsel aramalar için reklam oluşturulması

Arama Motoru Optimizasyonu(SEO) danışmanlığı, raporlanması

Görüntülü reklam ağı için banner hazırlanması

Faturalandırma ve faturanızın posta adresinize kargo ile teslim edilmesi(Tüm vergiler dahildir. Faturalarınızı giderlerinizde kullanabilirsiniz)

OPSİYON 2:

Bu seçenekte ödeme doğrudan yurtdışına Google hesaplarına yapılır. Yönetilen reklam bütçesi üzerinden bütçenizin büyüklüğüne bağlı olarak %5 ile %20 arası hizmet bedeli alınır. Reklam bütçeniz için herhangi bir faturalandırma yapılmaz. Sadece hizmet bedeli için faturalandırma yapılır. Minimum ödeme tutarı 1.000 TL’dir. Bu opsiyona göre yararlanabileceğiniz hizmetler aşağıdaki gibidir:

Hesap oluşturulması, hesaba reklam bakiyesi eklenmesi

Hesap kurulumu, gerekli tüm düzenlemelerin reklam stratejilerinizin doğrultusunda Google AdWords sertifikalı uzmanlar tarafından yapılması

Google AdWords salt raporlama erişimi(Raporlama erişiminde kullanıcının değişiklik yapma imkanı bulunmamaktadır)

Email ile danışmanlık desteği

Google’a yapılan ödemenin vergi boyutundan, oranlarından ve ödenmesinden müşterinin kendisi sorumludur.

Ödeme konusundaki sıkıntılardan ve Google tarafından talep edilebilecek ek hizmet ücretlerinden, yurtdışına yapılacak ödemelerde döviz kurlarında oluşacak dalgalanmalardan müşterinin kendisi sorumludur.

OPSİYON 3:

Bu seçenekte ödeme doğrudan yurtdışına Google hesaplarına yapılır. Bu seçenekte reklam bütçeniz için faturalandırma yapılmaz. Minimum ödeme 1.000TL’dir. Sadece hizmet bedeli için faturalandırma yapılır. 250TL hesap açılışı için ek olarak da alınması istenilen hizmete göre bir teklif verilir. Sadece 1 defaya mahsus hesap kurulum bedeli alınır. Bu opsiyona göre yararlanabileceğiniz hizmetler aşağıdaki gibidir:

Hesap oluşturulması, hesaba reklam bakiyesi eklenmesi

Hesap kurulumu, gerekli tüm düzenlemelerin reklam stratejileriniz doğrultusunda Google AdWords sertifikalı uzmanlar tarafından yapılması

Google AdWords yönetim erişimi (Bu opsiyonda firmaya Google AdWords yönetim erişimi verilir, danışmanlık verilmez, firma tüm reklam yönetimini kendisi yapar, reklamların yönetiminden, takibinden, oluşabilecek tüm aksaklıklardan kendisi sorumludur)

Hesap açılışı tamamlandıktan sonra telefon ve e-posta ile destek verilmez

Google’a yapılan ödemenin vergi boyutundan, oranlarından ve ödenmesinden müşterinin kendisi sorumludur.

Ödeme konusundaki sıkıntılardan ve Google tarafından talep edilebilecek ek hizmet ücretlerinden, yurtdışına yapılacak ödemelerde döviz kurlarında oluşacak dalgalanmalardan müşterinin kendisi sorumludur.

OPSİYON 4:

Bu seçenekte ödeme doğrudan yurtdışına Google hesaplarına yapılır. Bu seçenekte reklam bütçeniz için faturalandırma yapılmaz. Sadece 250TL hizmet bedeli için faturalandırma yapılır. Bu opsiyona göre yararlanabileceğiniz hizmetler aşağıdaki gibidir:

Hesap oluşturulması, hesaba reklam bakiyesi eklenmesi.

Bu opsiyonda hesap kurulumu yapılmaz.

Google AdWords yönetim erişimi. (Bu opsiyonda firmaya Google AdWords yönetim erişimi verilir, danışmanlık verilmez, firma tüm reklam yönetimini kendisi yapar, reklamların yönetiminden, takibinden, oluşabilecek tüm aksaklıklardan kendisi sorumludur.)

Hesap açılışı tamamlandıktan sonra telefon ve e-posta ile destek verilmez.

Google’a yapılan ödemenin vergi boyutundan, oranlarından ve ödenmesinden müşterinin kendisi sorumludur

Ödeme konusundaki sıkıntılardan ve Google tarafından talep edilebilecek ek hizmet ücretlerinden, yurtdışına yapılacak ödemelerde döviz kurlarında oluşacak dalgalanmalardan müşterinin kendisi sorumludur